Pro Vojtěcha, aneb symbolika svatyně na poušti

28. 10. 2013 13:49
Rubrika: Nezařazené

1)  Ohraničení nádvoří

2)  Svatostánek

3)  Svatyně

4)  Svatyně svatých

5)  Umyvadlo

6)  Oltář

7)  Stůl s předkladnými chleby

8)  Svícen

9)  Kadidlový oltář

10) Opona

11) Schrána úmluvy

 

   Vojtěchu, naše diskuse se vedla okolo toho, jestli Bůh nadiktoval Mojžíšovi přesné rozměry svatyně na poušti a jestli Bůh chtěl, aby svatyně obsahovala právě takové příslušenství, které Bůh Mojžíšovi nadiktoval. Také jsme se bavili o tom, k čemu bylo dobré, aby byla svatyně postavena přesně tak, jak Bůh řekl.

   Já jsem přesvědčen o tom, že Bůh, mimo jiné, nechal postavit svatyni proto, aby v symbolech ukázal Izraelcům plán spasení a Kristovu službu a oběť.

   Na oltáři se spalovali oběti a Ježíš Kristus je ta jediná pravá oběť. Vedle oltáře bylo umyvadlo, a kdo jiný nás obmývá od hříchu, než Ježíš Kristus. Ve svatyni byl stůl na předkladné chleby, Ježíš Kristus je chléb života. Dále byl ve svatyni svícen, který měl stále svítit, což je opět symbolika na Ježíše Krista, který je světlem světa. A třetí předmět ve svatyni byl kadidlový oltář, to je symbol přímluvných modliteb Ježíše Krista. Svatyni od svatyně svatých oddělovala opona. Na oponu se vylévala krev z obětních zvířat, čili veškeré hříchy se po celý rok (na konci roku docházelo k očištění) „shromažďovali“ na oponě, což je opět symbol toho, že naše hříchy bere na sebe Ježíš Kristus – opona byla nadpřirozeně roztržena ve chvíli, kdy Kristus zemřel. Ve svatyni svatých byla schrána úmluvy. Ve schráně bylo desatero ukazující na charakter Krista, který desatero, na rozdíl od nás, dodržel beze zbytku. Dále schrána obsahovala Áronovu hůl, opět symbol na Ježíše Krista jako Pastýře. A ještě tam byla mana, pokrm Izraelců na poušti, což je zase symbol na duchovní pokrm, Ježíše Krista, Slovo, které se stalo tělem. Schránu úmluvy přikrývala slitovnice (víko), a kdo jiný, než Ježíš Kristus je tím pravým Slitovníkem.

  Proto bylo nutné aby Izraelci udělali svatyni přesně podle toho, jak Bůh Mojžíšovi nadiktoval, aby byla zachována symbolika, která měla Izraelcům otevřít oči, aby mohli přijmout Ježíše Krista, jako Spasitele, Slitovníka, Oběť, Světlo světa, Chléb života, Přímluvce….

 

Sdílet

Komentáře

JiKu vykládá jim ze všech částí Písma, co se na něj vztahuje, počínaje Mojžíšem a proroky ...

No, to by mě fakt zajímalo, jestli vykládal i ty předpisy na uspořádání chrámu :-/

Vojtěch Hýbl (VVRH) To nevíme, ale muselo to být vyprávění velice zajímavé, že ho pozvali ještě dál a tím zajímavější, že jak ho poznali, tak se v noci otočili na podpatku a šupali zpět ještě další 3hodiny.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio