Nějak se mi nechce přemýšlet o názvu článku

9. 7. 2014 14:05
Rubrika: Nezařazené

Pokud si otevřete ekumenické překlady Bible v evangeliích a čtete nadpisy, často narazíte na uzdravení. Uzdravení malomocného. Uzdravení setníkova sluhy. Uzdravení posedlých v Gadaře. Uzdravení ochrnutého. Uzdravení dvou slepců. Uzdravení němého. Atd.

Kam přijde Ježíš, tam je zázračné uzdravení.

U Matouše 28,20 čteme: „Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ Opravdu? Tak proč jsou mezi námi lidé, kteří chtějí být od Ježíše uzdraveni a uzdraveni nejsou?

Důvodů, proč není někdo zázračně uzdraven, je jistě celá řada. Já se chci nyní zabývat jednou z příčin.

Připadá vám, že Bible je plná zázraků? No, určitě je v Bibli popsáno hodně zázraků, ale když uvážíme, že Bible byla napsána v rozmezí zhruba 1600 let, tak vidíme, že se stane zázrak (když to hodně zjednoduším), tak jednou za sto let.

Například, když vezmeme dobu od nastěhování Josefových bratrů do Egypta, až do doby, kdy povstal Mojžíš, což je zhruba 400 let, tak kolik zázraků se v tomto období událo? Nevíme. V Bibli uplyne 400 let a za tuto dobu není popsán žádný zázrak.

Otevřeme-li Starý zákon, pak nejvíce zázraků najdeme ve vyprávěních z doby Mojžíšovy a Jozuovy, tedy z období, kdy byl Izrael zázračně vyveden z Egyptského otroctví a obsazoval zaslíbenou zemi. Tyto události byly velmi silným zážitkem, který formoval izraelské myšlení. Je to období vzniku velké starozákonní církve.

A podobně je tomu i při vzniku novozákonní církve, kdy bylo potřeba formovat myšlení o Kristu Ježíši.

Několik zázraků ve Starém zákoně je také zasazeno do života proroka Eliáše, tedy do doby útlaku, do doby, kdy se zdálo, že Baal má navrch nad Hospodinem. Do období, kdy lid Boží potřeboval jakousi vzpruhu.

Cílem mimořádných Božích zásahů, čili zázraků, je něco lidem říci, varovat lidi, ohlašovat jim důležitou skutečnost. Zázrak odkazuje na Boží moc. Když lidé v biblických dobách viděli nějaký zázrak, neptali se jako my dnes, jestli je něco takového možné, či jakým způsobem se to mohlo udát.  Jejich otázky směřovaly spíš ke smyslu. Tázali se tedy: „Jaký má toto znamení význam? Co nám tím chce Bůh říct?“

Ano, použil jsem slovo znamení místo slova zázrak. To proto, že i Bible takto zázraky pojmenovává.

Čeho bylo znamením to, když Kristus vyhnal démona z posedlého člověka? No, bylo to znamení toho, že Kristus má větší moc, než démoni.

Boží zázraky nám něco říkají o Bohu. Že má o nás zájem, že mu na nás záleží, že mu máme důvěřovat, že on je naším Stvořitelem i Zachráncem…, a že po Jeho boku to dobře skončí, že On v konečném důsledku zvítězí nad zlem, nad nemocemi, nad smrtí.

Pokud jste těmi, kteří věří tomu, že o vás má Bůh zájem, že mu na vás záleží, důvěřujete mu a věříte tomu, že je vaším Stvořitelem i Zachráncem a že po Jeho boku to dobře skončí, že On v konečném důsledku zvítězí nad zlem, nad nemocemi i nad smrtí, tak možná právě to je ten důvod, proč nejste zázračně uzdraveni, protože nepotřebujete znamení, že tomu tak skutečně je.

Sdílet

Komentáře

KarelFalta Prodi, pravděpodobně se Ti přihodilo něco, s čím se tu na Signálech setkávám, totiž to, že si někdo povrchně přečte článek a napíše potom reakci ne na článek samotný, ale na svoji představu o článku.
V článku jasně píšu, že: „Důvodů, proč není někdo zázračně uzdraven, je jistě celá řada.“, a pokračuju tím, že říkám: „ Já se chci nyní zabývat jednou z příčin.“

Když píšu o tom, že se děje zhruba jeden zázrak za sto let, nepíšu o běžném životě, ale o záznamech v Bibli. (Vždyť jsem také v komentářích potvrdil Vojtěchovi, že souhlasím s jeho připomínkou, že zázraky se dějí denně.) A když píšu o 400 letech bez zázraku, nepíšu, že se v tom období zázraky neděly, ale že je Bible nezmiňuje.

KarelFalta Prodi, podívejme se do jakékoli denominace a všude najdeme spoustu osobních zkušeností se zázraky. O tom ale článek není. Pokud bys chtěl svým komentářem poskytnout vyvážení článku, musel bys psát komentář hlavně k poslednímu odstavci.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio