Hlas Boží z úst nevěrce

7. 6. 2015 21:26
Rubrika: Nezařazené

Podle ekumenického překladu  - Jóšijáš.

Podle kralického překladu – Joziáš.

Judský král, jeden z nejlepších králů starozákonního Božího lidu, za jehož panování byla opět obnovena bohoslužba Hospodinova a modloslužba byla úplně potlačena. Díky jeho snahám opravit chrám byla nalezena biblická kniha, která výrazně přispěla k vzestupu pravé víry.

Král, ke kterému promlouvali proroci, ke kterému promlouvalo Písmo svaté, král, který žil upřímně svou víru s Pánem Bohem.

Čím to, že skončil tak nevalně, poražen egyptským vojskem?

Neslyšel hlas Boží, který k němu promlouval skrze pohanského krále, faraona (Néko – podle ekumeny; Nécho – podle kraličtiny.)

I nám se může stát, že budeme žít s Bohem, číst Písmo svaté, upřímně žít pravou víru, ale dojedeme na to, že jsme nedokázali slyšet hlas Boží z úst pohana; nepřítele.

 

2 Paralipomenon 35,21-23

Néko k němu poslal posly se vzkazem: "Co je ti do mých věcí, judský králi? Dnes netáhnu proti tobě, bojuji s jiným domem. Bůh řekl, že si mám pospíšit. Ustup Bohu, který je se mnou, ať tě neuvrhne do zkázy."
Ale Jóšijáš mu neuhnul, chopil se příležitosti bojovat s ním. Neposlechl Nékových slov, která byla z úst Božích. Přitáhl na pláň u Megida, aby tu bojoval.
Krále Jóšijáše zasáhli střelci.

Sdílet

Komentáře

mortiferka Ten text mi přišel zajímavý i přes určité nepřesnosti překladu. Profesionální překlad by měl letos snad vyjít v Dědictví svatováclavském.

Pro Církev nemusí dobře pracovat ani katolík. Kdyby byli minulí katoličtí papežové pro Církev dobře pracovali, tak by tam teď nebyli bývali nekatolíci.

mortiferka Ona pro víru je důležitá především existence papeže jako takového. Jestli je to děvkař, zednář, modernista nebo světec je důležité pouze v určitých ohledech.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio