O nepoctivém správci

8. 8. 2015 16:00
Rubrika: Nezařazené

Lukáš 16:1  Svým učedníkům řekl: "Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem.

2  Zavolal ho a řekl mu: `Čeho ses dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.´

3  Správce si řekl: `Co budu dělat, když mne pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím.

4  Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!´

5  Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: `Kolik jsi dlužen mému pánovi?´ On řekl: `Sto věder oleje.´

6  Řekl mu: `Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.´

7  Pak řekl druhému: `A kolik jsi dlužen ty?´ Odpověděl: `Sto měr obilí.´ Řekl mu: `Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát.´

8  Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější, než synové světla.

9  Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků.

 

 

Jistě existují různé výklady tohoto textu. Ke kterému výkladu se kloníte Vy?

Mně se líbí dva výklady. Jeden říká toto –

Lidé, kterým jde o hmotný zisk, bývají ve svých záležitostech prozíravější než věřící, když jde o zajištění věčného života. Na penězích lpí hodně špíny a jednou úplně ztratí hodnotu. Jestliže však jimi někomu pomůžeme, proměníme je na lásku, se kterou se sejdeme na věčnosti.

 

Druhý výklad je tento –

Nepoctivý správce vzal majetek svého pána a získal si jím přátelství. Berme si z Božího, dávejme to druhým a získávejme tím přátele.

(Pod pojmem „brát z Božího“ rozumím čerpat od Pána Boha, projevovat vůči druhým ovoce Ducha Božího, což je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání…)

Sdílet

Komentáře

JiKu Takhle formulované je to opravdu nenapadnutelné :-)

HelenaH Ten text je těžký pochopit. Obě ta vysvětlení se mi libi

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio