Vzkaz od Pána Boha

14. 9. 2015 21:04
Rubrika: Nezařazené

Vzkaz od Pána Boha odvozený ze 45. kapitoly Izajáše

 

Chtěl bych, abyste se stali nástrojem v mé ruce. Půjdu před vámi, vyrovnám vám cestu, abyste poznali, že jsem Hospodin, že jsem Bůh, který vás všechny osobně zná.

Já jediný jsem Hospodin, nikdo jiný už není, mimo mě neexistuje jiný Bůh.

Dám vám svou sílu, ačkoliv jste mne dříve neznali. Dokáži vytvořit světlo i tmu, přináším pokoj, ale dopustím i zlo.

Běda tomu, kdo by se chtěl přít se mnou, svým Tvůrcem. Vždyť člověk není víc než hliněný střep z rozbitého džbánu. Může snad hlína mluvit hrnčíři do jeho práce? Může snad něčí výtvor prohlásit, že nemá tvůrce?

Ptáte se mne na své děti a na věci, které teprve přijdou?

Chcete mi snad nařizovat, co a jak mám dělat? Nebyl jsem to snad já, kdo vytvořil zemi a stvořil na ní lidstvo? Svýma rukama jsem rozepjal nebesa a nechal nastoupit všechny hvězdy.

Já jsem Hospodin a jediný skutečný Bůh.

Nikdy jsem nehovořil tajně, či zastřeně, jako odněkud z temnoty. Nepřikázal bych svým potomkům, aby mne hledali, kdyby to bylo marné.

Jako Hospodin vždy mluvím pravdu a stojím na straně práva a spravedlnosti.

Vy, vyhnanci, shromážděte se a pojďte ke mně, ať už jste kdekoliv na světě.

Lidé, kteří se spoléhají na napodobeniny Boha a modlí se k falešným bohům, jsou blázni. Napodobeniny Boha totiž nikoho nezachrání.

Vyřiďte všem moji výzvu k návratu, řekněte jim, ať se spolu poradí a ať to zváží.

Zamyslete se, kdopak o tom všem, co se děje, už dávno mluvil a již v minulosti předpověděl, co se bude dít? Nebyl jsem to snad já, Hospodin? Samozřejmě, že já, vždyť jiný Bůh neexistuje. Není žádný jiný spravedlivý Bůh a Spasitel, není nikdo, jen já.

Obyvatelé všech končin země, obraťte se proto ke mně a budete zachráněni, neboť jedině já jsem skutečný a živý Bůh.

Osobně jsem vlastními ústy vyslovil následující nedotknutelnou přísahu, kterou nikdy nikdo nezvrátí: Všichni obyvatelé země přede mnou padnou na kolena a každý z nich až do posledního prohlásí, že spravedlnost a síla spočívají jedině ve mně, v Hospodinu. Ti, kdo se mně stavěli a staví na odpor, ke mně přijdou s ostudou a hanbou. Ale pro všechen lid Boží já Hospodin zajistím spravedlnost a oni budou prožívat opravdovou radost.  

Sdílet

Komentáře

HelenaH Krásné.

JiKu Víte, mám s takovými vzkazy principiální potíž.
Je jasné, že celkové kompletní Boží Zjevení je určeno všem.
To jest každému.
Ovšem každému trochu jiným způsobem. Podle jeho konkrétní situace. Někomu pro celibát a zasvěcený život, jinému do manželství. Jednomu vzkazuje Bůh "Pokoř se" a druhému "pozdvihni hlavu".
Možných cest jak různí lidé mají naplňovat různé Boží vůle (konkrétní cesta pro paní A či pana B) je mnoho.JiKu To, co se ze Zjevení týká konkrétně mě, to poznávám zpravidla obtížně, nejlépe za spolupráce nějakého moudrého duchovního vůdce. Pokud to nerozpoznám správně a seknu se, nastává průšvih. Pokud mi Bůh vzkazuje "zvedni hlavu" a já čtu jeho vzkaz jako "pokoř se", došlo k nedorozumění.

Proto jsem velmi opatrný ke všem výcucům ze Zjevení, které se tváří jako vzkaz od Pána Boha. Protože jim chybí to KOMU je to vzkaz. Všechny výcucy ze Zjevení jsou vždy určeny někomu a někomu jinému ne.

KarelFalta JiKu, naprosto s Vámi souhlasím.

JiKu Aspoň někdo, aspoň v něčem!
:-)

růžetrnitá JiKu - Máte pravdu. Je to potíž poznat co ja jak a kdy.

Naštěstí i když se "seknu", můžu najít správnou cestu. Je to však zkratka jak známo delší a méně pohodlná ;-)

JiKu @růžetrnitá: Ani tak mi nešlo o jednoho každého. Ale o to, když někdo (zpravidla kazatel nebo spisovatel) vyrobí takový výcuc prefabrikovaný. A je-li to známé jmíéno, mohou si lidé myslet, že když to říká on, platí to i pro ně.

růžetrnitá To můžou. Hledat svoji vlastní cestu je těžší. Dnes si snaží většina lidí vše usnadňovat.

JiKu Můžou, ale berou tím na sebe odpovědnost, že když budou dělat výcuc třeba proti laxistům o tom, jak se mají bát Boha, přečtou si to skurpulanti a začnou se ho bát ještě víc. Když budou dělat výcuc prot skurpulantům, přečtou si to laxisti a budou opovážlivě spoléhat na Boží milosrdenství.
Podle mě se mají výcucy dělat pouze adresně, pro konkrétní lidi, jejichž duševní rozpoložení výcucista zná.

Adalberto " výcucista" :-DDDDD

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio