Přání do roku 2017

25. 12. 2016 18:39
Rubrika: Nezařazené

Co je tohle za písmeno X ?

Jak se písmeno X jmenuje v řecké abecedě? (Chí)

A podle tohoto písmena se jmenuje jistá struktura v biblickém textu.

Jmenuje se Chiastická struktura. Jedná se o literární útvar, který je v bibli jasně patrný.

Malý příklad rozboru biblického textu chiastickou strukturou -

Jan 1,1.2. - Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh.

Toto je jakási ucelená myšlenka, která má také chiastickou strukturu.

Na jedné straně je A a B a na straně druhé je B‘ a A‘. Přičemž A se má k A‘ a B se má k B‘.

 

A - Na počátku

B - slovo bylo u Boha

B‘ - slovo byl Bůh

A‘ - to bylo na počátku u Boha

 

Čtenář si z tohoto literárního útvaru má odvodit, jak se to má se slovem a Bohem.

Těchto chiastických struktur je plná bible a není obsažena jen v jednotlivých větách, ale i v celých pasážích, kapitolách.

Možná se někdo zeptá k čemu je to dobré.

No, když to CHÍ (X) rozdělíme na dvě poloviny, tak nám vzniknou dvě pyramidy. Na jedné straně budou texty AB, popřípadě CDEF..., a na druhé straně budou texty které se budou vázat k AB, popřípadě k CDEF....

Ale co je hlavní, o co nám jde, je ta špička pyramidy. Tam je totiž třeba hledat hlavní myšlenku. To nejdůležitější. To stěžejní.

Chiastická struktura je totiž psaná tak, že to nejdůležitější je uprostřed.

Také zpráva o potopě je napsána chiastickou strukturou. A díky této struktuře se dozvíme hlavní myšlenku zprávy o potopě.

Kdybyste měli střelit od boku, jaká je hlavní myšlenka zprávy o potopě, co řeknete?

 

Koukněme se tedy na chiastickou strukturu potopy.

Nebojte, nebudu rozebírat verš po verši, to bychom tady byli hodně dlouho. Zpráva o potopě je totiž popsána v šesté, sedmé, osmé a deváté kapitole knihy Genesis.

Zpráva o potopě je orámována již veršem z konce páté kapitoly. Uzavírá ji text z kapitoly deváté.

Můžeme jim říkat verše A a A‘.

Verš A - Genesis 5,32 - Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a Jefeta.

Verš A‘ - Genesis 9,18 - Synové Noeho, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet

Určitě stojí za zmínku Hospodinův postoj k tvorstvu jako takovému.

Tam proti sobě zrcadlově stojí následující texty z šesté a deváté kapitoly -

Genesis 6,13 - I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.

Genesis 9,17 - Řekl pak Bůh Noemu: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi."

Máme tam také zrcadlové texty o vcházení do archy a o vycházení z archy.

Jak jsem říkal, nebudu všechny verše jmenovat, protože by to bylo ABCDEFGHIJ a to všechno s čarou ještě na druhé straně.

Chiastická struktura potopy obsahuje proti sobě stojící texty v kterých se objevují také čísla. Třeba čtyřicítka je v sedmé i v osmé kapitole.

Genesis 7,17 - Potopa na zemi trvala čtyřicet dní, vod přibývalo, až nadnesly archu, takže se zdvihla od země.

Genesis 8,6.7 - Když pak přešlo čtyřicet dnů, otevřel Noe v arše okno, které udělal, a vypustil krkavce; ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily.

Nebo 150 dní.

Genesis 7,24 - Mohutně stály vody na zemi po sto padesát dnů.

Genesis 8,3 - Když přešlo sto padesát dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat, takže sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.

Verše 7,24 a 8,3 jsou poslední verše, které se v chiastické struktuře zrcadlí, které takzvaně stojí proti sobě.

Pokud bychom ty verše , které se takto zrcadlí, značili, mohli bychom verše 7,24 a 8,3 označit za J a J‘.

A které písmenko v abecedě následuje po J? K.

A co je tím středem, tou hlavní zprávou o potopě? Tím K?

Genesis 8,1 - Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily.

Tou hlavní myšlenkou ze zprávy o potopě není zkaženost lidí, trest za odpadnutí od Boha, ani to není duha, tedy znamení, že už taková potopa nebude.

Je to zpráva o Bohu, jaký je, jak se má k svému stvoření. Zpráva o tom, že Bůh pamatuje na svůj lid, má v péči celé stvoření. Nic se mu nevymklo z rukou.

Překladači původního textu říkají, že informace o tom, že Bůh pamatoval, není nutno překládat pouze jako minulý čas, ale také jako čas přítomný a budoucí. Takže zde máme zprávu o tom, že Bůh MĚL, MÁ a BUDE MÍT ve své péči svůj lid i své stvoření.

Informace o pamatování je také informací o tom, že Bůh má svůj lid a své stvoření v mysli, nebál bych se říci, ve svém srdci. Je zde zaznamenán niterní vztah, který k nám Bůh má.

 

Za zmínku stojí i informace o tom, že „Bůh způsobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily.“

Nepřijde vám to divné? Přeci když zavane vítr, tak se vody spíše rozčeří, ne?

Asi nám to přestane být divné, když si uvědomíme, že VÍTR = DUCH = RUACH a že tento ruach je zmíněn už v prvních verších bible -

Genesis 1,1.2 - Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se RUACH Boží.

Mám radost, že zrovna tohle je ta podstatná zpráva o potopě.

Kolikrát bychom se zahrabali v diskusích o vedlejších myšlenkách zprávy o potopě a nevšimli bychom si myšlenky podstatné.

A jelikož je bible živé slovo pro všechna pokolení, promlouvá i k nám dnes a aktuálně nám připomíná, že -

 

Bůh má vše pod kontrolou.

Bůh nás má ve své mysli, ve svém srdci.

Duch Boží se nad námi vznáší a uklidňuje nesnáze v našich životech.

To nám buď povzbuzením do bouřlivých dní nadcházejícího roku.

Sdílet

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH) zdá se mi to drsnější, než filosofie.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio