12. 4. 2014 19:34
Rubrika: Nezařazené

Úvod – Následný článek je výsledkem mnoha hodin (dní) strávených čtením, posloucháním, komunikací mailovou i osobní, přemýšlením (chcete-li, meditací) a samozřejmě modlitbami. Článek není všeobsažnou seminární prací studovaného teologa, ale…


1. 2. 2014 23:12
Rubrika: Nezařazené

Kdo je Přímluvce? Syn - 1 Janův 2:1 Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. Duch - Jan 15:26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce…


27. 1. 2014 19:50
Rubrika: Nezařazené

Dali jste si do nového roku nějaké předsevzetí? Myslíte, že by bylo dobré si dát předsevzetí - být dokonalí? Jde to, být dokonalí? Ale ano, jde, v Bibli se píše o lidech, kteří byli dokonalí. Genesis 6,9 - Tito jsou příběhové Noé: Noé muž…


23. 1. 2014 21:54
Rubrika: Nezařazené

Téma - Je Kristus rozdělen? Pondělí - u katolíků (káže ČSCH - br. far. Ladislav Hraba) Husitský farář v kázání mluvil o tom, že se ve vyznání víry mluví o společenství svatých, svatí jsou prý podle Bible všichni žijící věřící (ze všech křesťanských…


18. 1. 2014 20:10
Rubrika: Nezařazené

Jak to spolu souvisí? Ve škole jsme se učili, že slepé střevo je zcela zbytečný pozůstatek evoluce, který k ničemu nepotřebujeme. Naše společnost se podobně dívá i na věrnost. Díky vědě dnes už víme, že se pan Darwin mýlil, protože slepé střevo…


23. 12. 2013 21:20
Rubrika: Nezařazené

Jan 8:2 Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. 3 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed 4 a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla…


17. 12. 2013 18:30
Rubrika: Nezařazené

Když už jsem ověřoval pravost (správnost) informací o tom, jak probíhaly námluvy a příprava na sňatek židovské dívky a chlapce, podané v článku https://floweret.signaly.cz/1312/ocekavani-na-zenicha , tak jsem si zjistil i něco, co mě už delší dobu…


4. 12. 2013 17:00
Rubrika: Nezařazené

Přišel mi mail, který sem zkopíruju - Jedna z církví, která dostane od státu peníze v rámci církevních restitucí, je i Apoštolská církev. Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989. Současný…


15. 11. 2013 20:16
Rubrika: Nezařazené

Taky na vás pořád vyskakujou ty zázračné preparáty, po kterých jste hubenější, či svalnatější? Takové ty fotky Před a Po? Taky jsem si takovou fotku pořídil. Mezi Před a Po je časové rozmezí pár vteřin :-)


28. 10. 2013 13:49
Rubrika: Nezařazené

1) Ohraničení nádvoří 2) Svatostánek 3) Svatyně 4) Svatyně svatých 5) Umyvadlo 6) Oltář 7) Stůl s předkladnými chleby 8) Svícen 9) Kadidlový oltář 10) Opona 11) Schrána úmluvy Vojtěchu, naše diskuse se vedla okolo toho, jestli Bůh nadiktoval…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio